Kuruluş üst yönetimi, kuruluşun amacına ve Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun bir kalite politikası oluşturmuştur. Kalite politikası, değişen amaç ve şartlar doğrultusunda, uygun olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliği sağlanmaktadır. 

Kalite politikası göz önüne alınarak kalite hedefleri oluşturulmuştur. Kalite hedefleri kuruluşun tüm faaliyet alanlarını kapsamaktadır. Kalite politikası ile birlikte kalite hedefleri, Kalite Yönetim Sistemi içinde tanımlanmakta, dağıtılmakta, tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve anlaşılması sağlanmaktadır. 

Kalite politikası amaç ve şartların uygunluğunda düzenli olarak yapılan yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında uygun olarak gözden geçirilmekte ve sürekli uygunluğu sağlanmaktadır. “Pazarın ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli izlenmesi, elde edilen verilere göre süreçlere yön verilmesi, çalışanların yeni süreçlere göre eğitilmesi ve pazarın beklediği doğru ürünün hızla tasarlanarak müşteriye ulaştırılması için." Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi, Müşteri taleplerinin eksiksiz karşılanması için üretim planlama sisteminin etkin bir biçimde uygulanması, Teknolojik ve kaliteli ürün üretilerek pazarın taleplerinin yönlendirilmesi, Hidropol Mühendislik çalışanlarının ürün grupları ve süreçlere göre uzmanlaşmasının sağlanması” taahhüt edilir.